server side rendering and client side rendering

RedwoodJS và NextJS: Framework nào tốt cho SEO?

Vấn đề mình đang gặp phải Mình đang chuẩn bị code một dự án cá nhân bằng ReactJS. Mình đang phân vân giữa 2 framework là RedwoodJS và NextJS. Bên cạnh đó, với project này, mình khá là quan tâm đến SEO dù mình chẳng phải là dân chuyên gì cả. Dù vậy, mình muốn 

Continue Reading…

Cài đặt PHP trên MacOS 12 “Monterey”

Cài đặt PHP trên MacOS 12 “Monterey”

Bài viết trước bạn đã được hướng dẫn để bật Apache Server. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt và setup để chạy PHP trên MacOS 12. Trong bài viết này, mình sẽ chạy PHP trên Apache được cài đặt qua Homebrew nhé. Và kể từ phiên bản MacOS 12, PHP đã bị 

Continue Reading…