server side rendering and client side rendering

RedwoodJS và NextJS: Framework nào tốt cho SEO?

Vấn đề mình đang gặp phải Mình đang chuẩn bị code một dự án cá nhân bằng ReactJS. Mình đang phân vân giữa 2 framework là RedwoodJS và NextJS. Bên cạnh đó, với project này, mình khá là quan tâm đến SEO dù mình chẳng phải là dân chuyên gì cả. Dù vậy, mình muốn 

Continue Reading…