tao docker compose file

Phần 2: Tạo Compose file

Như ở phần 1 mình đã chia sẻ, mình dùng docker và các image của nó để tạo nên blog này. Vậy cùng xem mình đã làm thế nào nhé! Mình sẽ bắt đầu bằng việc tạo một compose file. Lưu ý: Nhớ xem qua docker là gì và tải về, cài đặt rồi hẳn 

Continue Reading…