System
Cài đặt PHP trên MacOS 12 “Monterey”

Cài đặt PHP trên MacOS 12 “Monterey”

Bài viết trước bạn đã được hướng dẫn để bật Apache Server. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt và setup để chạy PHP trên MacOS 12. Trong bài viết này, mình sẽ chạy PHP trên Apache được cài đặt qua Homebrew nhé. Và kể từ phiên bản MacOS 12, PHP đã bị 

Continue Reading…