Thay đổi phiên bản NodeJS trên MacOS

Đổi phiên bản NodeJS trên MacOS

Trước khi bắt đầu các lệnh nhằm thay đổi phiên bản NodeJS trên MacOS, mình cần xác nhận gần mình cài đặt NodeJS bằng brew.

Rồi bắt đầu thôi!

Đầu tiên, hãy tìm kiếm xem các phiên bản NodeJS mà bạn có thể cài đặt với brew.

brew search node

Các bạn sẽ nhận được kết quả như sau:

Kết quả tìm kiếm phiên bản NodeJS

Như kết quả trên, mình có thể cài đặt 4 phiên bản NodeJS lần lượt là @10, @12, @14, @16. Và trong số đó, máy mình đã cài đặt 2 phiên bản @12@14

Bây giờ, bạn có thể cài đặt phiên bản mình cần bằng lệnh sau:

brew install node@14

Thay thế node@14 bằng phiên bản mà bạn mong muốn và chờ đợi cho đến khi cài đặt xong nhé.

Sau đó, bạn cần phải unlink phiên bản cũ mà bạn đang chạy (nếu có) và link với phiên bản mới mà bạn vừa cài đặt lần lượt với các lệnh sau:

brew unlink node
brew link node@14

Ok, vậy là xong rồi đó!

Bonus, Để check xem phiên bản đang chạy trên máy của bản là phiên bản nào, hãy dùng lệnh:

node -v

Trả lời