Học lập trình
tao docker compose file

Phần 2: Tạo Compose file

Như ở phần 1 mình đã chia sẻ, mình dùng docker và các image của nó để tạo nên blog này. Vậy cùng xem mình đã làm thế nào nhé! Mình sẽ bắt đầu bằng việc tạo một compose file. Lưu ý: Nhớ xem qua docker là gì và tải về, cài đặt rồi hẳn 

Continue Reading…

Black K Blog

Phần 1: Giới thiệu về series tạo blog

Vào một ngày đẹp trời, mình bỗng dưng nổi hứng muốn làm 1 blog cá nhân để note lại những gì mình học về việc lập trình. Theo mình đây là một cách hay để mình hệ thống lại những kiến thức mà mình góp nhặt được.
Mình sẽ không làm những nội dung cao siêu gì hết và mình đã quyết định chọn nội dung cho bài viết đầu tiên của mình là những gì mình đã làm để tạo nên blog này.
Cùng bắt đầu thôi!